fbpx
Help Line : 0737.634.644

Termeni și condiții

Home / Termeni și condiții

oct. 6, 2022

0

Termeni și condiții

1 DEFINITII și TERMENI

Înainte de a plasa o Comanda pe Site vă rugăm insistent să citiți cu atenție prezentele Termeni și Condiții Online, denumite, în cele ce urmează, în integralitatea lor “Documentul”.

Folosirea website-ului www.hmdental.ro, crearea unui Cont pe Site și/sau plasarea de Comenzi online semnifica acceptul Dvs. în ceea ce privește Termenii și Condițiile Online menționate mai jos.

Aceste Termene și Condiții Online sunt valabile exclusiv pentru achizitionarea Bunurilor și Serviciilor comercializate pe www.hmdental.ro, denumite în cele ce urmează “Bunurile/Produsele” și “Serviciile”, afișate pe Site-ul www.hmdental.ro și comercializate online.

Vânzătorul – H&M Innovative Solutions S.R.L., persoană juridică de naționalitate română, avand sediul social în Mun. București, Str. Sirenelor, Nr. 63D, avand număr de ordine în Registrul Comerțului J40/4045/2015, cod unic de înregistrare fiscală CUI 343368512, cont bancar IBAN: RO53BUCU1101304266750RON, Alpha Bank, denumită în cele ce urmează “Vânzătorul/HM Dental/H&M Innovative Solutions SRL”.

Utilizator – orice persoana fizică majoră sau persoana juridică, legal constituită, care accesează Site-ul, direct, sau prin reprezentanții săi legali, care are sau obține acces la Continut, prin orice mijloc de comunicare pus la dispozitie de către Vânzător (electronic, telefonic etc.)și prin accesarea Conținului si-a dat acordul implicit cu privire la clauzele specifice Site-ului din secțiunea Termeni și Condiții Online.

Cumpărător/Client – poate fi orice persoană fizică majoră sau persoană juridică sau orice entitate juridica, legal constituită, care prin procesul de plasarea a unei comenzi pe Site își dă acordul cu privire la clauzele specifice Site-ului din secțiunea Termeni și Condiții Online.

Persoană majoră – persoană fizică cu vârsta împlinită de 18 ani pentru ambele sexe;

Coș/Cosul meu – secțiune din Site care permite Utilizatorului/Cumpărătorului/ să adauge Bunuri și/sau Servicii pe care dorește să le achiziționeze la momentul adăugarii sau la un moment ulterior; în cazul în care Bunurile și/sau Serviciile nu sunt achiziționate la momentul adăugării prin efectuarea Comenzii, Vânzătorul își rezervă dreptul de a schimba prețul afișat, iar Utilizatorul/Cumpărătorul va plăti prețul afișat pe Site la momentul finalizării comenzii. De asemenea, adăugarea produselor în Coș nu reprezintă o garanție a păstrării disponibilității pe stoc a produselor respective.

Site – magazinul online gazduit la adresa web www.hmdental.ro și subdomeniile acestuia.

Comanda – un document electronic ce intervine ca formă de comunicare între Vânzător și Cumpărător prin care Cumpărătorul transmite Vânzătorului, prin intermediul Site-ului intenția sa de a achizitiona Bunuri și/sau Servicii de pe Site.

Bunuri și Servicii – orice Produs sau Serviciu listat pe Site, inclusiv Produsele și/sau Serviciile menționate în Comandă, ale căror caracteristici au fost agreate de Cumpărător, care urmează a fi furnizate de către Vânzător, Cumparatorului ca urmare a Contractului încheiat, inclusiv documentele aferente menționate în prezentul Document.

Campanie – acțiunea de a expune în scop comercial, un număr finit de Bunuri și/sau Servicii având un stoc limitat și predefinit, pentru o perioada limitată de timp stabilita de către Vânzător. Vânzătorul nu are obligația de a comunica prin intermediul Site-ului sau prin orice alt mijloc de comunicare numărul de produse care fac obiectul campaniei sau perioada de timp pe care se desfășoară campania. 

Contract – reprezintă contractul la distanță încheiat între Vânzător și Cumpărător, fără prezența fizică simultană a Vânzătorului și a Cumpărătorului. Comanda validă confirmată de către Vânzător, conform celor specificate în prezentul document, constituie Contract

Conținut – reprezintă:

– toate informațiile de pe Site care pot fi vizitate, vizualizate sau altfel accesate prin utilizarea unui echipament electronic; incluzând, dar nelimitandu-se la logo-uri, reprezentări stilizate, simboluri comerciale, imagini statice, imagini dinamice, text și/sau conținut multimedia prezentate pe Site, care sunt deținute de HM Dental, acesteia fiindu-i rezervate toate drepturile obtinute în acest sens în mod direct sau indirect (prin licențe de utilizare și/sau publicare);

– conținutul oricărui e-mail trimis Utilizatorilor/Cumpărătorilor/Clienților de către Vânzător prin mijloace electronice și/sau orice alt mijloc de comunicare disponibil;

– orice informație comunicată prin orice mijloc de către un angajat/colaborator al Vânzătorului, Cumpărătorului/Clientului, conform informațiilor de contactare, specificate sau nu de către acesta;

– informații legate de Bunurile și/sau Serviciile și/sau tarifele practicate de Vânzător intr-o anumita perioada;

– informații legate de Bunurile și/sau Serviciile și/sau tarifele practicate de către un terț cu care Vânzătorul are încheiate contracte de parteneriat, intr-o anumită perioadă;

– date referitoare la Vânzător, sau alte date privilegiate ale acestuia.

Review – o evaluare scrisă de către deținătorul sau beneficiarul unui Bun și/sau Serviciu, evaluare redactată pe baza experienței personale și capacității acestuia de a realiza comentarii calitative și de a spune dacă Bunul și/sau Serviciul respectă sau nu specificațiile mentionate de către Vânzător și/sau producător.

Rating – modalitate de exprimare a gradului de satisfacție a unui Utilizator/Client/Cumpărător față de un Bun sau Serviciu. Rating-ul se exprimă sub forma de stele, fiecare Bun putând primi un punctaj de la o stea, la cinci stele. Acest grad de satisfacție va fi asociat întotdeauna review-ului scris de Utilizator/Client/ Cumpărător asupra unui Bun sau Serviciu.

Comentariu – apreciere sau observație cu scop critic, pe marginea unui Review sau a unui alt comentariu.

Întrebare – formulă de adresare către alți Utilizatori/Clienți/Cumpărători cu scopul de a obține informații despre Bunurile și/sau Serviciile din pagina respectivă.

Răspuns – informatie scrisa care este transmisă Utilizatorului/Clientului/Cumparatorului care a adresat o Întrebare în Site, în pagina unui anumit Bun. Răspunsul reprezintă o explicație oferită de un Utilizator/Client/Cumpărător unui alt Utilizator/Client/Cumpărător în cadrul unei discuții.

Document – prezentele Termene și Condiții.

Comunicari Comerciale – orice tip de mesaj trimis (cum ar fi: e-mail/SMS/telefonic/mobile push/webpush/etc.), conținând informații generale și tematice, informații cu privire la Produse/Bunuri similare sau complementare cu cele pe care le-ati achizitionat, informații cu privire la oferte sau promotii, informații referitoare la Bunuri și/sau Servicii adaugate în secțiunea “Cosul meu” precum și alte comunicari comerciale cum ar fi cercetari de piață și sondaje de opinie.

Tranzactie – încasarea sau rambursarea unei sume rezultată din vânzarea unui Bun și/sau Serviciu de către Vânzătorul, Cumpărătorului, prin utilizarea serviciilor procesatorului de carduri agreat de către Vânzător, indiferent de modalitatea de livrare.

Specificații – toate specificațiile și/sau descrierile Bunurilor și Serviciilor așa cum sunt precizate în descrierea acestora.

Cod de validare de tip captcha – este un cod instituit unilateral de către Vânzător (Administratorul Site-ului Vânzătorului) prin care se verifică că Utilizatorul este uman și nu un program informatic.

Newsletter – mijlocul de informare periodic, exclusiv electronic, asupra Bunurilor, Serviciilor și/sau Promoțiilor desfășurate de către Vânzător intr-o anumită perioada, fără niciun angajament din partea Vânzătorului cu referire la informațiile conținute de acesta.

Link – legatura intre documente/module/pagini apartinand Site-ului (link-uri interne) sau între Site și alte site-uri relevante exterioare acestuia (link-uri externe).

Drepturile Clienților/Cumpărătorilor, așa cum sunt prevăzute în Legea nr. 449/2003, actualizată și republicată, privind vânzarea produselor și garanțiile asociate acestora, precum și în actele normative incidente în materie, nu sunt afectate prin prezentul Document.

2 DOCUMENTE CONTRACTUALE

2.1. Prin înregistrarea unei Comenzi pe Site, Cumpărătorul este de acord cu forma de comunicare (telefonică sau e-mail) prin care Vânzătorul își deruleaza operatiunile comerciale.

2.2. Notificarea primită de către Cumpărător, după efectuarea Comenzii, are rol de informare și nu reprezinta acceptarea Comenzii. Aceasta notificare se face electronic (e-mail) sau telefonic.

2.3. Pentru motive justificate, Vânzătorul își rezerva dreptul de a modifica cantitatea Bunurilor și/sau Serviciilor din Comanda, în sensul scăderii numărului acestora. Într-o astfel de situație, Vânzătorul va anunța Cumpărătorul la adresa de e-mail sau la numărul de telefon puse la dispoziția Vânzătorului la efectuarea Comenzii și va returna proporțional o parte din suma achitata.

2.4.Contractul se considera încheiat între Vânzător și Cumpărător în momentul primirii de către Cumpărător de la Vânzător, prin intermediul email-ului (postei electronice) și/sau SMS a notificarii de expediere a Comenzii.

2.5.Documentul și informațiile puse la dispoziție de către Vanzator pe Site vor sta la baza Contractului, în completarea acestuia fiind certificatul de garanție emis de către Vânzător sau un furnizor al acestuia pentru Bunurile achizitionate.

3 POLITICA DE VANZARE ONLINE

3.1. Folosirea Conținutului, inclusiv dar nelimitandu-se la accesarea, vizitarea și vizualizarea acestuia, implica aderarea și acceptarea Utilizatorului/Clientului la prezentele Termeni și Condiții Online.

3.2. Utilizatorul/Clientul poate reveni în orice moment asupra deciziei sale de a fi de acord și/sau a accepta Documentul, sub forma în care acesta va fi disponibil în acel moment, cu excepțiile precizate expres în prezentul Document. În cazul în care Utilizatorul/Clientul/Cumpărătorul nu este de acord și/sau nu acceptă și/sau își revocă acceptul dat pentru Document, trebuie să o facă în scris, în mod clar, expres și neechivoc, prin transmiterea unui email în acest sens Vânzătorului, la adresa de e-mail: [email protected] . Odata cu revocarea acceptului pentru Termeni și Condiții, Utilizatorul/Clientul acceptă ca renunță și la: accesul la Bunurile și/sau Serviciile oferite de Vânzător prin intermediul Site-ului, primirea newsletter-ului și/sau comunicarilor din partea Vânzătorului de orice natura (electronice, etc.)

3.3. Cu titlu de excepție, Cumpărătorul/Clientul nu poate sa își revoce acordul exprimat în favoarea respectării Termenilor și Condițiilor Online pe perioada derularii unui Contract, până în momentul în care acesta nu va achita contravaloarea tuturor Contractelor neonorate față de Vânzător pentru Produsele livrate și/sau Serviciile prestate în baza Comenzii onorate de Vânzător

3.4. Accesul în vederea efectuarii unei Comenzii îi este permis oricărui Utilizator/Cumpărător.

Pentru motive justificate Vânzătorul își rezervă dreptul de a restricționa accesul Utilizatorului/ Cumpărătorului în vederea efectuării unei Comenzi și/sau la unele din modalitățile de plata acceptate, în cazul în care consideră că în baza conduitei sau a activității Utilizatorului/ Cumpărătorului pe Site, acțiunile acestuia ar putea prejudicia în vreun fel Vânzătorul. În oricare dintre aceste cazuri, Utilizatorul/Cumpărătorul se poate adresa Vânzătorului prin mijloacele de comunicare afișate pe Site, pentru a fi informat cu privire la motivele care au condus la aplicarea măsurilor sus menționate.

3.5. Comunicarea cu Vânzătorul se poate realiza prin interacțiunea directă cu acesta sau prin adresele menționate la secțiunea “Contact” din Site. Vânzătorul are libertatea de a gestiona informațiile primite fără a fi nevoit să aducă justificări în acest sens.

3.6. În cazul unui volum de trafic neobișnuit de mare de internet, Vânzătorul își rezerva dreptul de a cere Utilizatorilor/Cumpărătorilor introducerea manuala a codurilor de validare de tip captcha, în vedere protejarii informatiei din cadrul Site-ului.

3.7. Vânzătorul poate publica pe Site informatii despre Bunuri și/sau Servicii și/sau promoții practicate de către acesta, într-o anumită perioada de timp și în limita stocului disponibil.

3.8. Toate informațiile folosite pentru descrierea Bunurilor și/sau a Serviciilor disponibile pe Site (imagini statice / dinamice / prezentări multimedia, etc.) nu reprezintă o obligație contractuala din partea Vânzătorului, acestea fiind utilizate exclusiv cu titlu de prezentare.

3.9. După 14 (paisprezece) zile de la achiziționarea unui Bun sau Serviciu, în vederea monitorizării bunei funcționalităti a Site-ului, cât și pentru îmbunătățirea serviciilor oferite prin intermediul Site-ului, Cumpărătorului i se poate solicita înscrierea unui Review legat de Bunul și/sau Serviciul achizitionat. Solicitarea va fi transmisă către adresa de e-mail înscrisă de Cumpărător în Cont. în acest fel, Cumpărătorul contribuie la informarea altor posibili Utilizatori/Clienti/Cumpărători de pe Site și se implica activ în dezvoltarea de noi Servicii și în detalierea cat mai completa a caracteristicilor Bunurilor.

3.10. în cazul plăților online sau prin virament, Vânzătorul nu este/nu poate fi făcut responsabil pentru niciun alt cost suplimentar suportat de Client, incluzand, dar nelimitandu-se la comisioane de conversie valutară aplicate de către banca emitenta a cardului acestuia, în cazul în care moneda de emitere a acestuia diferă de moneda națională Leul (RON), comisioane interbancare, comisioane BNR, etc. Responsabilitatea pentru aceasta acțiune o poarta numai Clientul.

3.11. În imaginile de prezentare a Bunurilor și/sau Serviciilor Vânzătorul își rezerva dreptul de a utiliza și alte produse/accesorii etc., decât cele comercializate pe Site și care sunt utilizate pentru a crea o grafica ambientala placuta, prezenta lor în acele imagini fiind doar cu caracter exemplificativ. Respectivele produse sau accesorii pot sa nu fie incluse în componența și/sau costurile Bunurilor respective și implicit nu vor fi livrate împreuna cu acestea.

3.12. Informatiile, respectiv imaginile/pozele Bunurilor de pe Site au caracter informativ, iar Bunurile livrate pot diferi de imaginile lor prezente pe Site din punct de vedere al culorii sau nuanței.

3.13. Promoțiile/ofertele prezentate pe Site sunt valabile în limita stocului disponibil. Promoțiile sunt valabile pe perioade limitate de timp, de regulă menționate, dar fără obligația menționării lor. în cazul în care nu se menționează o perioada de timp, acestea sunt valabile în limitele stocurilor disponibile.

3.14. Prezenta Bunurilor pe Site NU garantează existența lor în STOC. Verificarea stocului se poate face numai prin procesarea Comenzii. în cazul în care Bunul nu se va mai regăsi în stoc, Vânzătorul își rezervă dreptul să anuleze în mod unilateral comanda și să restituie banii Cumpărătorului.

3.15. HM Dental își rezerva dreptul de a modifica prețul Bunurilor și/sau Serviciilor afisate pe Site, fără o instiintare/notificare prealabilă, în conformitate cu Politica sa Comercială și de Vânzari. Vânzătorul își rezerva dreptul sa completeze și sa modifice orice alta informație de pe Site, fără nici o anuntare prealabila.

3.16. Pentru o buna informare a sa, Cumpărătorul va monitoriza permanent Termenii și Condițiile Online, care pot fi actualizate, modificate și completate oricând de Vânzător.

3.17. în cazul unor neînțelegeri se aplica Termenii și Condițiile Online valabile la momentul aparitiei neînțelegerii intre Parti și notificarii acesteia în scris de către Cumpărător către Vânzător.

3.18. Prin folosirea Site-ului, Utilizatorul/Clientul/Cumpărătorul este singurul responsabil pentru toate activitățile care decurg prin folosirea acestuia. De asemenea, acesta răspunde pentru orice daune materiale, intelectuale sau electronice sau de orice alta natura produse Site-ului, Continutului, Vânzătorului sau oricărui terț cu care Vânzătorul are încheiate contracte, în conformitate cu legislația română în vigoare.

4 DREPTUL DE PROPRIETATE INTELECTUALA și INDUSTRIALA

4.1 Continutul, astfel cum este definit în prezentul Document incluzand, dar nelimitandu-se la logo-uri, reprezentări stilizate, simboluri comerciale, imagini statice, imagini dinamice, text și/sau conținut multimedia prezentate pe Site, sunt proprietatea exclusiva a Vânzătorul, acesteia fiindu-i rezervate toate drepturile obtinute în acest sens în mod direct sau indirect (prin licențe de utilizare și/sau publicare).

4.2  Utilizatorului/Clientului/Cumpărătorului/ nu ii este permisă copierea, distribuirea, publicarea, transferul către terte parti, modificarea și/sau altfel alterarea, utilizarea, legarea la, expunerea, includerea oricărui Conținut în orice alt context decat cel original intenționat de Vânzător, includerea oricărui Conținut în afara Site-ului, indepartarea insemnelor care semnifica dreptul de autor al Vânzătorului asupra Conținutului precum și participarea la transferul, vanzarea, distribuția unor materiale realizate prin reproducerea, modificarea sau afisarea Continutului, decât cu acordul scris expres al Vânzătorul.

4.3 Orice Conținut la care Utilizatorul/Clientul/Cumpărătorul are și/sau obține acces prin orice mijloc, se afla sub incidenta Documentului, în cazul în care Conținutul nu este însoțit de un acord de utilizare specific și valid încheiat între Vânzătol și acesta, și fără nicio garanție implicit sau expres formulată din partea Vânzătorului cu referire la acel Conținut.

4.4   Utilizatorul/Clientul/Cumpărătorul/ poate copia, transfera și/sau utiliza Continutul numai în scopuri personale sau non-comerciale, numai în cazul în care acestea nu intră în conflict cu prevederile Documentului.

4.5 In cazul în care Vânzătorul conferă Utilizatorului/Clientului/Cumpărătorului/ dreptul de a utiliza sub forma scrisă într-un acord de utilizare distinct, un anumit Continut, la care Utilizatorul/ Clientul/Cumpărătorul are sau obține acces în urma acestui acord, acest drept se extinde numai asupra acelui sau acelor Conținuturi definite în acord, numai pe perioada existenței acestuia sau acestor Conținuturi pe Site sau a perioadei definite în acord, conform Condițiilor definite, în cazul în care acestea exista și nu reprezinta un angajament contractual din partea Vânzătorului pentru respectivul Utilizator/Client/Cumpărător sau oricare alt tert care are/obtine acces la acest Continut transferat, prin orice mijloc și care ar putea fi sau este prejudiciat în orice mod de pe urma acestui Conținut, în timpul sau după expirarea acordului de utilizare.

4.6 Niciun Conținut transmis către Utilizator, Client, sau Cumpărător, prin orice mijloc de comunicare (electronic, telefonic, etc.) sau dobândit de acesta prin accesare, vizitare i/sau vizualizare nu constituie o obligație contractuala din partea Vânzătorului și/sau al angajatului/prepusului Vânzătorului care a mijlocit transferul de Conținut, în cazul în care aceasta exista, fata de respectivul Conținut.

4.7 Este interzisă orice utilizare a Conținutului în alte scopuri decât cele permise expres prin prezentul Document sau prin  acordul de utilizare care îl însoțește, în cazul în care acesta exista.

5 COMANDA

5.1 Clientul/Cumpărătorul poate efectua Comenzi pe Site, prin adaugarea Bunurilor și/sau Serviciilor dorite în Coșul de cumpărături, urmând a finaliza Comanda prin efectuarea plății prin una dintre modalitățile indicate expres pe Site. Odată adaugat în Coș, un Bun și/sau un Serviciu este disponibil pentru achizitie în măsura în care exista stoc disponibil pentru aceasta. Adaugarea unui Bun/Serviciu în Cos, în lipsa finalizarii Comenzii, nu atrage după sine inregistrarea unei Comenzi, implicit nici rezervarea automată a Bunului/Serviciului.

5.2 Pentru a duce la bun sfarsit o comanda, Cumpărătorul trebuie sa urmeze opțiunea “Finalizează comanda”, care, după introducerea produselor în coș, oferă Cumpărătorului posibilitatea de a introduce toate datele necesare livrării produselor și/sau emiterii facturii. Prin finalizarea Comenzii Cumpărătorul garantează că toate datele furnizate de acesta, necesare procesului de cumparare, sunt corecte, complete și adevărate la data plasării Comenzii.

5.3 Prin finalizarea Comenzii, Cumpărătorul consimte ca Vânzătorul poate sa il contacteze, prin orice mijloc disponibil/agreat de Vânzător, în orice situatie în care este necesară contactarea Cumpărătorului.

5.4  Vânzătorul poate anula Comanda efectuată de către Cumpărător, în urma unei notificări prealabile adresate Cumpărătorului, fără nicio obligație ulterioară a vreunei Părți față de cealalta sau fără ca vreo Parte să poată sa pretinda celeilalte daune-interese în următoarele cazuri:

5.4.1 neacceptarea de către banca emitentă a cardului Cumpărătorului, a Tranzactiei, în cazul plății online;

5.4.2 invalidarea Tranzactiei de către procesatorul de carduri agreat de Vânzătorul, în cazul plății online;

5.4.3 datele furnizate de către Client/Cumpărător, pe Site sunt nereale, incomplete și/sau incorecte;

5.4.4 în cazul unei erori cu privire la prețul produselor, generate de comunicarea tehnica greșită dintre programul de gestiune și prețuri al Vânzătorului și site-ul www.hmdental.ro. în nicio situatie nu se pune problema de nerespectare a drepturilor consumatorului.

5.5 În cazul în care un Bun și/sau Serviciu comandat de către Cumpărător, nu poate fi livrat de către Vânzător, acesta din urma va informa Clientul/Cumpărătorul asupra acestui fapt și va returna în contul Cumpărătorului contravaloarea Bunului și/sau Serviciului, în termen de maxim 14 (paisprezece) zile de la data la care Vânzătorul a luat la cunostinta acest fapt sau de la data la care Cumpărătorul și-a exprimat în mod expres intenția de reziliere a Contractului.

5.6  Disponibilitatea unui Bun va fi afișată în Site după cum urmează:

În stoc – există cel puțin o bucată în stocul Vânzătorului

Stoc epuizat – Nu mai există pe stoc

Disponibilitatea afișată pe site nu reprezintă nici o garanție privind existența Bunului respectiv în stoc. 

5.7  Posibilitatea anularii unei comenzi este disponibila prin trimiterea unui e-mail către adresa: [email protected].

Daca v-ați  razgandit și nu mai doriți  un Bun din comanda, doriți  alt Bun decât cel comandat sau nu mai doriți  niciunul dintre Bunurile comandate, ne puteți  anunța cat mai repede la nr. de telefon: +40737 634 644 sau pe adresa de e-mail: [email protected]

6 FACTURARE – PLATA

6.1  Prețurile Bunurilor și Serviciilor afisate în cadrul Site-ului www.hmdental.ro sunt în lei (RON). Facturarea Bunurilor și/sau Serviciilor achizitionate se face folosind informațiile furnizate de Cumpărător în formularul destinat în acest sens, care se găsește pe Site. HM Dental nu răspunde de corectitudinea informațiilor furnizate de Cumpărător pentru factură.

6.2 Prețul, modalitatea de plata, termenul de plata, adresa de livrare sunt specificate în fiecare Comanda. Vânzătorul va emite către Cumpărător o factură pentru Bunurile și/sau Serviciile livrate, obligația Cumpărătorului fiind sa furnizeze toate informațiile necesare emiterii facturii conform cu legislația în vigoare.

6.3  Vânzătorul va transmite Cumpărătorului factura aferentă Comenzii ce conține Bunuri și/sau Servicii vândute de Vânzător, precum și pentru orice alte plăți aferente Comenzii, exclusiv în format electronic, prin transmiterea facturii către Cumpărător fie în mod fizic (pe hârtie) odată cu livrarea produselor, fie prin posta electronica, la adresa de e-mail sau numărul de telefon menționate de Cumpărător în momentul plasării comenzii.

6.4 Pentru o corecta comunicare a facturii aferente Comenzii, Cumpărătorului îi revin obligațiile de a-și actualiza ori de cate ori este cazul datele și de a le comunica prin e-mail sau SMS Vânzătorului.

6. 5  Prin trimiterea Comenzii, Cumpărătorul iși exprima acordul sa primească facturile în format electronic, prin intermediul poștei electronice sau SMS, la adresa de e-mail sau numărul de telefon menționate de Client în momentul plasării comenzii.

6.7 In cazul în care aceste informații sunt indisponibile mai mult de 72 (șaptezecișidouă) de ore în email-ul sau la numărulul de telefon furnizate, vă rugăm sa ne sesizați acest aspect pe adresa de e-mail: [email protected] sau la telefon +40737 634 644.

6.8 Datele cardului bancar/de plată ale Clientului/ Cumpărătorului nu vor fi accesibile pentru Vânzător și nici nu vor fi stocate de către de Vânzător sau de către procesatorul de plăți integrat în Site, ci doar de către instituția de autorizare a Tranzactiei (de exemplu o Banca sau un IFN) sau o altă entitate autorizată sa presteze servicii de stocare date de identificare a cardului, cu respectarea dispozițiilor incidente în domeniul stocării datelor, despre a cărei identitate Clientul/ Cumpărătorul va fi informat, anterior introducerii datelor.

6.9 Entitatea autorizata sa presteze servicii de stocare a datelor de card este EuroPayment Services S.R.L., o societate organizată în baza legii române, având sediul în Str. Mizil, nr. 2C, Bloc Socum, etaj 1, dreapta, Sector 3, București, România, înregistrată la Registrul Comerțului cu numărul J40/9950/2006, cod unic de înregistrare RO18773866, societate care deține proprietatea asupra portalului de plăți “EUPLATESC” (utilizat de Vânzător în procesul de vanzari online) și care gestionează funcționarea acestuia.

6.10   Cumpărătorul/Clientul va avea la dispoziție mai multe modalități de plata, descrise mai jos:

– plata online cu cardul bancar în contul Vânzătorului, indicat pe Site;

– plata prin virament cu Ordin de Plata în contul Vânzătorului, indicat pe Site;

– plata ramburs efectuata către reprezentantul Firmei de Curierat care va livra Bunul;

– plata directa către reprezentatul Vânzătorului care va livra Bunul;

În cazul optarii pentru plata prețului Bunului prin virament bancar cu Ordin de Plata, va rugăm să indicați în mod expres numărul Comenzii (sau a facturii proforma) în cadrul Ordinului de Plata, pentru o mai eficientă gestionare a plăților de către Vânzător.

6.11   în cazul optarii de către Client pentru efectuarea plății prețului prin sistemul de plata online sau prin virament bancar cu Ordin de Plata, în vederea achiziționării oricărui Bun ori Serviciu de pe Site, Vânzătorul nu va livra Bunul achiziționat/comandat de pe Site, pana cand Prețul Bunului și/sau Serviciilor nu intră contul Vânzătorului. în situația în care Prețul Bunului și/sau Serviciilor nu intră în Contul Vânzătorului în termen de 15 zile calendaristice de la data efectuarii Comenzii, Comanda va fi anulată și se considera a nu fi existat, Vânzătorul fiind exonerat de orice răspundere, de orice natura față de Client.

7 Condiții DE LIVRARE A BUNURILOR

7.1      Documentele care însoțesc Bunul la livrare

La livrare, Bunul va fi însoțit de următoarele documente: factură, instrucțiuni de utilizare (dacă este cazul) precum și orice alt act solicitat de legislația în vigoare la momentul livrării.

7.2      Modificarea Condițiilor de livrare. Anularea unei livrari

Posibilitatea anularii unei livrari este disponibila prin trimiterea unui e-mail către adresa: [email protected].

Daca v-ati razgandit și doriți sa modificati adresa de livrare, sau doriți anularea totală a livrării, ne puteți anunța cat mai repede la nr. de telefon: +40737 634 644 sau pe adresa de e-mail: [email protected].Vom face tot posibilul sa vă modificăm detaliile livrării sau să vă anulăm livrarea. Comanda poate fi anulata doar pana la momentul la care Bunul este predat din depozitul Vânzătorului către transportatorul propriu/firma de curierat.

7.3     Termene de livrare

Vânzătorul se obliga sa livreze direct, prin flota proprie, sau prin intermediul unei firme de curierat Bunul comandat și achitat, în cel mai scurt interval de timp posibil, intr-un termen de maxim 30 (treizeci) de zile de la data efectuarii Comenzii.

ATENTIE: în situația produselor care nu există în stoc, dar care pot fi comandate la cerere, termenul maxim de livrare este de cel puțin 60 (saizeci) de zile.

Termenele de livrare sunt asumate de Vânzător, cu excepţia perioadelor legale de sărbători (ex.: de Paşti, de Craciun, etc.), a promoțiilor de Black Friday sau a altor campanii, când procesarea și livrarea unei Comenzi poate dura mai mult. Vânzătorul își rezervă dreptul să întârzie sau să anuleze livrări ale Bunurilor achizitionate online dacă acestea nu pot fi onorate din motive independente de Vânzător, precum cauzele de forță majoră (inclusiv, dar nelimitandu-se la restrictii legate de Pandemia de virus SARS-CoV-2/COVID-19).

7.4      Detalii privind livrarea

Livrarea se efectuează prin serviciul de curierat agreat de HM Dental la adresa de livrare menționată de Cumpărător în formularul de pe pagina de finalizare a comenzii. Se pot efectua livrări doar in aria de acoperire a serviciilor de curierat și în sediile acestora de pe teritoriul Romaniei.

Vânzătorul va asigura ambalarea corespunzătoare a Bunurilor și va asigura transmiterea documentelor care însoțesc Bunul.

În vederea finalizarii procesului de livrare, după verificarea vizuală a Bunului, Cumpărătorul va semna documentul de livrare care i se va pune la dispoziție de reprezentantul Vânzătorului/angajatul firmei de curierat care face livrarea.

Va recomandăm să verificați integritatea ambalajelor Bunului la livrare, împreună cu un reprezentant al Vânzătorului sau al firmei de curierat, înainte de a semna documentul care atestă livrarea.

În momentul recepției produselor de la Curier sau de la angajații HM Dental, trebuie sa menționați pe documentele de transport dacă: cutiile produselor sunt lovite, murdare, rupte sau incomplete în vederea  eficientizarii procesului de inlocuire a Bunului/subansamblului acelui Bun, daca este cazul.

Livrarea nu include montajul. De aceea, defectele rezultate în urma montajului necorespunzător nu pot fi imputate Vânzătorului.  

În ziua programată pentru livrare veți fi contactat de un reprezentant al Vânzătorului sau al firmei de curierat agreata de Vânzător pentru comunicarea intervalului orar de livrare.

7.5      Costurile de livrare

Costul de transport este de 40 lei pentru comenzi cu o valoare sub 1000 lei. Comenzile de peste 1000 lei beneficiază de transport gratuit.

8 GARANTII

Toate Bunurile comercializate de către Vânzătorul beneficiază de Condiții de garanție conform legislației în vigoare și politicilor comerciale ale Vânzătorului. 

9 TRANSFERUL PROPRIETATII BUNURILOR

9.1   în functie de modalitatea de achizitie și/sau de modalitatea de plata aleasa de Cumpărător, Proprietatea asupra Bunurilor va fi transferata de la Vânzător către Client/Cumpărător astfel:

 • în cazul efectuarii plății online sau prin virament bancar (cu Ordin de Plata) înainte de livrare – la momentul realizarii livrării, în locația indicată în Comandă;
 • în cazul efectuarii plății ca ramburs la livrare – la momentul realizarii livrării în locația indicată în Comandă, dar nu înainte de remiterea prețului de către Client/Cumpărător către reprezentantul firmei de curierat, în cazul în care livrarea se face prin intermediul unei firme de curierat;
 • în cazul efectuarii platii direct la livrare – la momentul realizării livrării în locația indicată în Comandă, dar nu înainte de remiterea prețului de către Client/Cumpărător către reprezentantul Vânzătorului, în cazul în care livrarea se face prin flota proprie a Vânzătorului.

Prin livrare se înțelege predarea Bunului și a documentelor care îl însoțesc, conform prezentului Document și semnarea de primire a documentului de transport al Bunului, furnizat de curier sau personalul Vânzătorului, la momentul predării acestuia.

10 DREPTUL DE RETRAGERE

10.1   Cumpărătorul are dreptul sa se retraga din Contract, respectiv sa returneze un Bun sau sa renunțe la un Serviciu neprestat încă, în termen de 14 zile calendaristice, fără invocarea niciunui motiv și fără a suporta alte costuri decât cele menționate expres în prezentul Document. Astfel, perioada de returnare a unui Bun sau renunțare la un Serviciu neprestat încă, expiră în termen de 14 zile de la ziua în care Cumpărătorul intră în posesia fizică a Bunului achiziționat online;

10.2  în cazul exercitării dreptului de retragere, Cumpărătorul va returna Bunurile fără intarziere nejustificata și în decurs de cel mult 14 zile de la data la care a comunicat Vânzătorului decizia de a se retragere din Contract. Termenul este respectat dacă Bunurile sunt returnate de Cumpărător înainte de expirarea perioadei de 14 zile.  Bunurile trebuie sa fie returnate în Condiții de siguranță.

10.3   în situația exercitării dreptului de retragere, Cumpărătorul poate opta pentru inlocuirea Bunului returnat cu un alt Bun disponibil pentru vanzare, situația în care i se va rambursa doar diferenta dintre valoarea Bunului returnat, în Condițiile prezentului Document și prețul noului Bun, sau, dupa caz, Cumpărătorul va achita diferenta de preț, dacă valoarea Bunului disponibil ales la schimb este mai mare.

10.4 In cazul în care Cumpărătorul decide sa se retraga din Contract, în termenul legal mai sus specificat, acesta va completa formularul tip disponibil online la adresa: (https://hmdental.ro/politica-de-retur/), dacă acesta este implementat pe site, sau va solicita neechivoc în scris acest lucru, prin e-mail la adresa: [email protected] sau prin SMS la numărul de telefon afișat pe Site.

Este recomandată completarea acestui formular (daca acesta este implementat pe site) de către Cumpărător la momentul în care a ambalat și pregătit Bunurile  achizitionate pe care dorește sa le returneze, conform dispozitiilor de mai jos.

Bunurile se returnează, în masura posibilului, în ambalajul original, însoțite de factura și/sau bonul fiscal de achizitie, precum și documentele aferente (fșe tehnice, manuale de utilizare, documentatie tehnica, certificate de garanție și/sau conformitate, etc.). Bunurile care necesita montare în vederea utilizarii care au fost montate de Cumpărător în interiorul termenului de retragere, trebuie returnate demontate. Demontarea se va face de o asemenea manieră încât Bunul achiziționat sa nu fie afectat de operatiunea de demontare, astfel încât să poată fi revandut ca nou.

Bunul se va preda pentru retur de către Cumpărător în baza unui document de predare-primire.

10.5 Regula în ceea ce privește Costurile de retur este aceea ca acestea sunt în sarcina Cumpărătorului/Clientului, care ia act de aceasta prevedere prin aderarea la prezentul document Termeni și Condiții Online.

10.6 În cazul în care Clientul/Cumpărătorul solicita retragerea din Contract în cadrul termenului legal de retragere din Contract, trebuie sa returneze și eventualele cadouri care au însoțit Bunul respectiv.

10.7 În cazul în care Comanda este achitată, Vânzătorul va rambursa suma în maxim 14 (paisprezece) zile de la data informarii Vânzătorului de către Cumpărător asupra deciziei sale de retragere din Contract, dar își rezerva dreptul de a diminua valoarea Bunurilor, conform clauzelor de mai jos. Suma va fi returnată dupa cum urmeaza:

10.7.1 pentru Comenzile achitate cu card bancar, prin restituire în contul din care a fost efectuata plata;

10.7.2 pentru Comenzile achitate cu OP -> prin virament bancar în contul transmis de Client/Cumpărător;

10.7.3 pentru Comenzile, achitate ramburs, prin restituirea contravalorii Bunului în contul bancar transmis de Client/Cumpărător;

10.7.4 pentru Comenzile achitate prin card de credit, prin restituirea contravalorii Bunului în contul bancar transmis de Client/Cumpărător;

ATENTIE: Returnarea Prețului se face exclusiv în contul indicat expres de Client/Cumpărător în scris, transmis în formularul completat sau prin e-mail Vânzătorului în acest scop. Nu se fac returnari în numerar sau ramburs.

10.8 În caz de solicitare de retragere a Clientului/Cumpărătorului din Contract, cu titlu de excepție de la termenul de 14 zile, Vânzătorul are dreptul de a amâna rambursarea sumei pana la primirea Bunului(-rilor) și efectuarea recepției calitative/cantitative – evaluarea stării Bunului.

10.9 În cazul exercitării dreptului de retragere, returul Bunurilor se va efectua prin intermediul Vânzătorului sau al firmei de curierat contractate de acesta care a efectuat livrarea inițială sau care este indicat expres de Vânzător. Cumparatorul poate opta însă pentru orice forma de expediere a Bunului atata timp cat aceasta asigură și garantează integritatea și siguranța Bunului pe cheltuială proprie. Estimativ, costul expedierii retur, în cazul exercitării dreptului de retragere de către Cumpărător, va fi egal cu costul transportului de la livrare dacă se respecta același tip de ambalare (palet/colet) exceptând situația în care Bunul a fost achiziționat în urma unei campanii de marketing ce include transportul gratuit. în această situație cat și în situația în care Bunul a ajuns la Cumpărător pe palet iar acesta vrea sa o trimită retur vrac (la nivel de colet) costul transportului retur va fi comunicat Cumpărătorului și va fi dedus din valoarea Bunului returnat.

În situația în care returul are loc ca urmare a existenței unor neconformitati la Bunurile livrate din motive imputabile Vânzătorului (exemplu: a fost livrat un alt Bun decat cel comandat, sau Bunul comandat este distrus/afectat etc.), costul returului este suportat de Vânzător

Din rațiuni logistice și de organizare internă a Vânzătorului, returul se va face pe cat posibil cu etichetele inițiale intacte și returnand toate documentele cu care a fost livrat produsul.

10.10   Dacă Bunul este returnat într-o stare în care nu mai poate fi vandut ca și nou ( accesorii sau părți ale Bunului lipsesc, Bunul este deteriorat total ori partial, etc.), ne rezervam dreptul de a  reține din prețul achitat contravaloarea costurilor necesare pentru readucerea Bunului de către producător în starea inițială, sau de a refuza restituirea prețului. în aceasta situatie Cumparatorul poate opta sa reintre în posesia Bunului returnat Vânzătorului, transportul fiind suportat de către Cumpărător, comunicand în acest sens opțiunea sa Vânzătorului.

Vânzătorul își rezerva dreptul de a limita serviciul de vanzare produse online în cazul unor retururi repetate și/sau nejustificate și/sau exercitate cu reacredinta de către Cumpărător, indiferent de tipul Bunului  returnat. Cumpărătorul va fi informat printr-o notificare scrisă sau posta electronica, atunci cand se constata un astfel de comportament incorect, anterior impunerii unor astfel de restrictii cauzate de un comportament abuziv.

10.11 DIMINUAREA VALORII BUNURILOR RETURNATE

10.11.1 Deoarece în cazul vânzărilor la distanță Cumpărătorul nu are posibilitatea de a verifica Bunurile înainte de încheierea Contractului la distanta dintre Părți, acesta are dreptul de a se retrage din Contract. Din același motiv, Cumpărătorului i se permite  să verifice Bunurile pe care le-a cumpărat în măsura în care este necesar pentru a stabili natura, caracteristicile și modul de funcționare a Bunurilor.

10.11.2 Pentru a stabili natura, caracteristicile și modul de funcționare a Bunurilor, Cumpărătorul trebuie să le manipuleze și să le inspecteze în același mod în care i s-ar permite să o facă într-un magazin fizic real. De exemplu: Cumpărătorul trebuie doar sa inspecteze vizual o freză stomatologică nu să o folosească într-un tratament sau alt mod de utilizare care ar face-o imposibil să fie revândută;

10.11.3 Cumpărătorul este responsabil pentru diminuarea valorii Bunurilor, care rezultă din  manipulări sau alt gen de acțiuni contrare recomandărilor privind utilizarea și întreținerea menționate pe Site și/sau în fisele tehnice (care au dus la devalorizarea Bunurilor), altele decât cele necesare pentru determinarea naturii, calităților și funcționării normale a Bunurilor. De exemplu: Cumpărătorul este responsabil pentru deteriorarea prin autoclavare a dispozitivelor/segmentelor de dispozitive care nu pot fi autoclavate.

10.11.4 în cazul în care Cumpărătorul își exercită dreptul de retragere după ce a utilizat Bunurile într-o măsură care depășește limita necesară stabilirii naturii, caracteristicilor și modului de funcționare a acestora, Cumpărătorul este responsabil pentru eventuala diminuare a valorii Bunurilor. De asemenea, Vânzătorul își rezervă dreptul de a refuza returnarea Prețului (integral sau parțial) pentru orice Bun utilizat într-o măsură care depășește limita necesară stabilirii naturii, caracteristicilor și modului de funcționare a acestora.

10.11.5 Accesoriile aflate în cutia Bunului precum și ambalajul original al acestuia fac parte integrantă din Bun.  Daca un Bun este alcatuit din mai multe componente/module (de exemplu: produsele de mobilier modulare etc.), toate aceste componente fac parte din Bun. Ca urmare, Cumpărătorul are obligatia atunci cand iși exercita dreptul de retragere din Contract sa  returneze Bunul, pe cat posibil, în ambalajul original nedeteriorat, protejat prin înfoliere cu folie pentru ambalat din plastic stretch sau ambalat în cutie din carton (fără etichete lipite pe acesta, fără tăieturi, rupturi etc.) și împreună cu toate componentele și accesoriile acestuia. 

10.11.6 Bunurile returnate ce prezinta urme de folosire sau de uzură (pete, zgârieturi, îndoituri, fisuri, lovituri, decolorari, rupture, lipsa de componente și/sau accesorii, etc.) se accepta retur numai după aducerea lor la conformitate, implicând costurile de igienizare, cosmetizare, reparare, înlocuire a eventualelor piese deteriorate și aducere la o formă comercială, în vederea vânzării ca Bun Recondiționat. Valorea finală se stabilește de Vânzător în funcție de valoarea pieselor ce trebuie înlocuite și a manoperei de recondiționare sau ca diferența dintre valoarea inițială a Bunului nou și valoarea de revânzare a Bunului folosit și se comunica Cumpărătorului pe e-mail sau telefonic.

10.11.7 Orice diminuare a valorii Bunurilor rezultată din manipularea acestora, altele decât cele necesare pentru determinarea naturii, calităților și funcționării Bunurilor este în responsabilitatea Cumpărătorului. Pentru claritate, din prețul total al Bunului returnat, Vânzătorul va reține o suma de bani ce reprezinta diminuarea valorii Bunului și dupa caz, valoarea transportului retur. Contravaloarea taxei de diminuare și – după caz a valorii transportului retur – vor fi comunicate către Cumpărătorului după efectuarea recepției  calitative și cantitative a Bunurilor returnate. În situația în care Cumpărătorul nu accepta aceasta diminuare, Vânzătorul poate trimite înapoi produsul către Cumpărător cu condiția ca acesta sa plătească taxele de transport

10.12 BUNURI/SERVICII EXCEPTATE DE LA  DREPTUL DE RETRAGERE

10.12.1 Sunt exceptate de la dreptul de retragere din Contract următoarele:

prestările de servicii, după prestarea completă a Serviciilor, dacă executarea a început cu acordul prealabil expres al Cumpărătorului, materializat prin Comanda și numai după ce acesta a confirmat că a luat cunoştinţă prin acest Document de faptul că își va pierde dreptul la retragere după executarea completă a Serviciilor de către Vânzător;

Bunurile sau părțile de Bunuri confecţionate după specificaţiile prezentate de Cumpărător;

Bunuri care nu pot fi returnate din motive de protectie a sanatatii sau din motive de igiena și care au fost desigilate de Cumpărător, indiferent dacă acestea au fost sau nu utilizate după desigilare..

Bunurile montate de Cumpărător dupa livrare, dacă prin demontarea în vederea returului acestea sunt afectate de o asemenea manieră încât nu mai pot fi revândute ca noi sau Bunuri care prezinta urme de folosire excesiva și/sau interventiii neautorizate sau nu mai pot fi reutilizate de Vânzător fără o pierdere considerabilă.

10.12.2 Prin acceptarea  Documentului, Cumpărătorul este informat că, în cazul exercitării dreptului de retragere,   dacă Bunurile pentru care și-a exprimat opțiunea returnarii  prezintă urme de uzură, zgârieturi, lovituri, șocuri mecanice sau, după caz, electrice, sau deteriorare prin manipulare, asamblare, montare, dezasamblare sau ardere, sau are accesorii lipsă,  Vânzătorul își rezervă dreptul unilateral de a decide neacceptarea returului și/sau de a opri o sumă din valoarea Bunului, sumă ce va fi comunicată după evaluarea prejudiciilor aduse Bunului(-urilor), ca urmare a evaluarii starii Bunului pe baza receptiei calitative și cantitative efectuate de Vânzător.

11 CONFIDENTIALITATE

 11.1   Vânzătorul va pastra confidentialitatea informațiilor de orice natura pe care le furnizati. Dezvăluirea informațiilor furnizate se va putea face doar în Condițiile menționate în prezentul Document.

11.2 Nicio declaratie publica, promovare, comunicat de presa sau orice alt mod de dezvaluire către terte parti nu va fi făcută de Cumpărător/Client cu privire la Comanda/Contract, fără consimțământul prealabil scris al Vânzătorului.

11.3  Prin transmiterea de informații sau materiale prin intermediul acestui Site, oferiți și permiteți Vânzătorului acces nerestricționat și irevocabil la acestea, dreptul de a utiliza, reproduce, afisa, modifica, transmite și distribui aceste materiale sau informații. Sunteti, de asemenea, de acord ca Vânzătorul sa poata utiliza liber, în interes propriu, aceste informatii, idei, concepte, know-how-uri sau tehnici pe care ni le-ați trimis prin intermediul Site-ului. Vânzătorul nu va constitui subiect de obligații referitoare la confidentialitatea informațiilor trimise, dacă legislația în vigoare nu prevede alte specificari în acest sens.

12 PROMOTII, CAMPANII, OFERTE și MESAJE PUBLICITARE

12.1. Vânzătorul poate publica pe Site informatii ori mesaje despre Bunuri, Servicii și/sau Promoții practicate de către acesta, într-o anumită perioada și în limita stocului disponibil.

12.2.  Promoțiile/ofertele prezentate pe Site sunt valabile în limita stocului disponibil. Promoțiile sunt valabile pe perioade limitate de timp, de regula menționate în mesajele ce le însoțesc.

12.3.  Vânzătorul poate retrage sau poate modifica o oferta de Bunuri și/sau Servicii, în orice moment, fără a datora cuiva penalitati sau alt gen de daune, de orice natura.

12.4.  Tarifele afișate pe Site tăiate de o linie semnifica prețul de lista, iar prețul netăiat este prețul pe care trebuie sa il plateasca Clientul pentru achiziționarea Bunului/Serviciului, în cazul în care sunt Bunuri/Servicii în promoție. Ele nu includ tariful aferent Serviciului de transport. Astfel, se evidentiaza promoția pentru fiecare Bun/Serviciu, prezentand prețul inițial (taiat), respectiv prețul de promotie (de plata).

12.5.  Toate informațiile din evenimentele de vanzare folosite pentru descrierea Bunurilor/Serviciilor, caracteristici și greutate, a preturilor, a stocurilor per Bun și/sau a Serviciilor disponibile pe Site (imagini statice/dinamice/prezentări multimedia link-uri către alte site-uri etc.) nu reprezinta o obligație contractuala din partea Vânzătorului, acestea fiind cu titlu de prezentare.

13 COMUNICARI COMERCIALE

13.1   Utilizatorul/Cumpărătorul/ Clientul își poate modifica în orice moment opțiunea cu privire la acordul dat Vânzătorului pentru Comunicarile Comerciale conținând informații generale și tematice inclusiv informații cu privire la oferte sau promoții prin contactarea Vânzătorului în acest sens. Acordul privind Comunicările Comerciale nu include targetarea mesajelor publicitare prin intermediul rețelelor de socializare. Prin urmare, retragerea acestui acord nu va include targetarea cu mesaje publicitare prin rețelele de socializare sau motoare de căutare. Pentru a nu mai fi targetat cu astfel de mesaje, Utizatorul/Cumpărătorul va trebui să își editeze setările de folosire a acestor platforme.

14 Review-uri. Comentarii. Intrebari și Raspunsuri

Scrierea de Review-uri, Comentarii, Intrebari și Raspunsuri se poate face, de către Clienți/Cumpărători, pe paginile produselor. Informatiile inscrise pot fi atat pozitive, cat și negative și se vor referi la caracteristicile și modul de folosire al unui Bun sau Serviciu.

În momentul înregistrării unui anumit Review/Comentariu/Întrebare/Răspuns pe Site, Clientii/Cumpărătorii acordă Vânzătorului un drept neexclusiv, perpetuu, irevocabil și nelimitat teritorial  de a utiliza, reproduce, modifica, adapta, publica, traduce, distribui și de a afișa acest Continut.

Fiecare Utilizator/Client/Cumpărător, în momentul inscrierii de Review/Comentariu/Intrebare/Raspuns în sectiunile mentionate, se angajeaza sa respecte urmatoarele reguli:

 • sa facă referiri doar la caracteristici și/sau modul de utilizare al unui anumit Bun și/sau Serviciu, evitand informații legate de aspecte ce se pot schimba (pret sau oferte promotionale) sau informații care țin de modul desfășurării Comenzii;
 • sa folosească doar limba romana. Sunt permise și cuvintele sau expresiile care, deși nu sunt considerate românești, sunt de largă utilizare în toate mediile referitoare la domeniul respectiv;
 • să utilizeze un limbaj corespunzător, neofensator, fără termeni care pot jigni sau afecta oricare alt Utilizator/Client/Cumpărător, ori Vânzătorul și/sau personalul, angajații, reprezentantii, prepusii, colaboratorii, consilierii acestuia;
 • sa se asigure de incadrarea corecta a conținutului introdus pe Site;
 • sa se asigure că informațiile introduse sunt realiste, corecte, neinselatoare și în conformitate cu legile aplicabile, respectand astfel inclusiv drepturile altor parti, drepturile de autor, de marca comerciala, de licență sau alte drepturi de proprietate, publicitate sau intimitate;
 • sa folosească aceasta facilitate doar pentru a comunica sau a obține detalii suplimentare referitoare la un anumit Bun și/sau Serviciu de pe Site fără a face referire către alte firme ce promoveaza vanzarea și cumpararea de produse sau servicii;
 • să nu furnizeze sau sa solicite, în niciun mod și în nicio masura, date personale (detaliile de contact, informații despre adresa de livrare sau de domiciliu, numere de telefon, adrese de e-mail, nume și/sau prenume etc.) sau orice alta informație care poate determina dezvaluirea acestor date personale;
 • să nu înscrie informații și/sau detalii despre URL-uri (legaturi) din alte site-uri comerciale ce desfășoară aceeași activitate comercială ca și Vânzătorul;
 • să nu incerce fraudarea serviciilor puse la dispozitie de către Vânzător sau să inscrie Review-uri/Comentarii/Intrebari/Raspunsuri care sa conțină materiale de natură publicitara;
 • să nu utilizeze Review-ul/Comentariul/Intrebarea/Răspunsul ca mijloc de comunicare cu Vânzătorul, în acest sens se vor folosi datele de contact ale Vânzătorului inscrise pe Site.

Pe langa o evaluarea realista critica, în momentul înscrierii unui Review, Utilizatorul/Clientul/Cumpărătorul va adăuga și un Rating relevant pentru Bunul sau Serviciul aferent. Review-urile, împreuna cu Rating-urile corespunzătoare lor, vor influența Rating-ul general al Bunului și/sau Serviciului, număr care poate fi afișat pe Site și utilizat de motoarele de căutare/rețelele de socializare. Astfel, un Review insotit de un Rating mare duce la o crestere a Rating-ului general, iar un Review insotit de un Rating mic duce la o scadere a Rating-ului general.

Cand un Review/Comentariu/Întrebare sau Răspuns are un conținut inadecvat, acest conținut este examinat cu atenție de către Vânzător pentru a determina daca se încalcă Termeni și Condiții Online de pe Site. Textele sunt eliminate din Site numai după examinarea acestora de către Vânzător.

Pentru sesizări sau reclamații legate de Bunul și/sau Serviciul achiziționat, Cumpărătorii au la dispoziție adresa de e-mail: [email protected] și numărul de telefon: +40737 634 644. Termenul maxim de soluționare a reclamatiilor sau sesizarilor este de 15 de zile calendaristice de la primirea acestora.

15 RASPUNDERE

Vânzătorul nu poate fi responsabil pentru daune de orice fel pe care Cumpărătorul sau oricare terță parte o poate suferi ca rezultat al îndeplinirii de către Vânzător a oricărei din obligațiile sale conform Comenzii și nici pentru daune care rezulta din utilizarea Bunurilor și/sau Serviciilor după livrare și în special pentru pierderea acestora.

Vânzătorul își rezervă dreptul de a actualiza și modifica periodic Termenele și Condițiile Online afișate pe Site pentru a reflecta orice modificări ale modului și Condițiilor de funcționare a Site-ului sau orice modificări ale cerințelor legale. Documentul este opozabili tuturor Utilizatorilor/Clientilor / Cumpărătorilor de la momentul afișării pe Site.  în cazul oricărei astfel de modificări, vom afișa pe Site versiunea modificată a Documentului, motiv pentru care vă rugăm sa verificați periodic conținutul acestui Document.

Vânzătorul nu răspunde de conținutul, calitatea sau natura altor site-uri la care se ajunge prin legături/link-uri din Conținut, indiferent de natura acestor legaturi/link-uri. Pentru respectivele site-uri, răspunderea o poarta, integral, proprietarii acestora.

Vânzătorul este exonerat de orice vina în cazul utilizarii site-urilor și/sau al Conținutului transmis către Client, prin orice mijloc (electronic, telefonic, etc.), prin intermediul site-urilor, e-mail-ului sau al unui angajat al Vânzătorul, atunci cand aceasta utilizare a Conținutului poate produce pagube de orice natura Clientului și/sau oricărui tert implicat în acest transfer de Continut.

Vânzătorul nu oferă niciun fel de garanții directe sau indirecte ca:

–  Site-ul, Bunul sau Serviciul va fi potrivit cerintelor sau așteptărilor Utilizatorului/Clientului;

– Site-ul va functiona neintrerupt, sigur sau fără erori de orice fel;

–  Bunurile/Serviciile obtinute ca bonus, în cadrul vreunei promoții ori campanii publicitare, la Bunurile achizitionate prin intermediul Site-ului, vor corespunde cerințelor sau așteptărilor Clientului.

Operatorii, administratorii și/sau proprietarii Site-ului nu sunt sub nici o forma responsabili pentru relatiile sau consecințele acestora rezultand din, dar nelimitandu-se la, achizitii, oferte speciale, promoții, promovări, sau oricare alt tip de relație / legătură / tranzacție / colaborare etc., care pot apărea între Client și oricare dintre cei care își fac promovare directa sau indirectă prin intermediul Site-ului, decât în limita prevederilor din Document.

15.10 Vânzătorul nu răspunde pentru daunele de orice fel și de orice natura create din distrugerea Bunurilor cumpărate și/sau daunele directe sau indirecte create altor bunuri sau persoanelor de către Bunurile cumpărate, pentru care Clientul/Cumpărătorul a asigura montajul, prin mijloace proprii ori subcontractate, cu încălcarea instrucțiunilor de montaj și/sau a prevederilor certificatului de garanție aferente fiecărui Bun în parte, ori a celor referitoare la sănătatea și siguranța în muncă.

16 MĂSURI PRIVIND LIMITAREA POSIBILITĂȚII DE FRAUDĂ

16.1 Vânzătorul nu solicita Utilizatorilor/Clienților săi prin niciun mijloc de comunicare (e-mail/telefonic/SMS etc.) informații referitoare la date confidențiale, conturi/carduri bancare sau parole personale. Clientul își asumă întreaga responsabilitate pentru divulgarea unui tert a datelor sale confidentiale.

16.2 Vânzătorul își declina orice responsabilitate, în situația în care un Utilizator/Client ar fi / este prejudiciat sub orice forma de către un terț care ar pretinde că reprezintă interesele Vânzătorului.

16.3 Utilizatorul/Clientul se obligă să informeze Vânzătorul asupra unor asemenea tentative, folosind datele de contact.

16.4   Vânzătorul nu promovează SPAM-ul. Orice Utilizator/Client/ care a furnizat explicit adresa sa de e-mail pe Site poate opta pentru ștergerea acesteia din baza de date a Vânzătorului.

16.5 Comunicarile realizate de către Vânzător prin mijloace electronice de comunicare la distanta (i.e. e-mail) conțin datele de identificare complete și conforme ale expeditorului sau legături către acestea, la data transmiterii Conținutului.

16.6 Următoarele acțiuni  vor fi considerate tentativa de fraudare a Conținutul Site-ului Vânzătorului:

       – de a altera sau de a modifica Conținutul Site-ului sau orice corespondență expediata prin orice modalitate de către Vânzătorul către Clienți;

       – de a afecta performanțele serverului/serverelor pe care ruleaza Site-ul;

       – de a accesa sau de a divulga oricarui tert care nu are autoritatea legala necesara, Conținutul expediat prin orice mijloc de către Vânzător către Client atunci cand acesta nu este destinatarul legitim al Continutului.

         Vânzătorul își rezerva dreptul de întreprinde orice măsuri legale care se impun în astfel de situații, inclusiv de a formula plângere penală  împotriva aceluia sau acelora care a(u) incercat sa, sau a(u) pus în opera astfel de acțiuni.

17 PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL. COOKIES

 17.1 PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Va rugam sa parcurgeți Politica de Confidențialitate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, care face parte din prezentul Document.

17.2 FOLOSIREA COOKIE-URILOR

Va rugam sa parcurgeți Politica de Cookies, care face parte din prezentul Document.

18 CESIONAREA și SUBCONTRACTAREA

Vânzătorul poate cesiona și/sau subcontracta o terță parte pentru Servicii ce țin de onorarea Comenzii, cu informarea Cumpărătorului, nefiind necesar acordul acestuia. Vânzătorul va fi în continuare responsabil față de Cumpărător pentru toate obligațiile contractuale prevăzute în Document.

19 FORTA MAJORA

Nici una din Parti nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea obligatiilor sale contractuale, dacă o astfel de neexecutare la termen și/sau în mod corespunzător, total sau parțial este datorată unui eveniment de forta majora. Forța majoră este evenimentul imprevizibil, în afara controlului Părților și care nu poate fi evitat.

Dacă în termen de 15 (cincisprezece) zile de la data producerii lui, respectivul eveniment nu încetează fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a contractului fără ca vreuna dintre ele sa poată pretinde celeilalte alte daune-interese.

20 LEGEA APLICABILA – JURISDICTIA

Prezentul Document este supus legii romane.

În cazul existenței unor neînțelegeri între Vânzător și Utilizator/Cumpărător/Client se vor aplica prevederile prezentului Document – Termeni și Condiții Online

Eventualele litigii apărute între Vânzător și Utilizatori/Cumparatori se vor rezolva pe cale amiabila. În cazul în care rezolvarea pe cale amiabilă a acestor litigii nu va fi posibilă într-un termen de maximum 60 de zile de la debutul lor, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti române competente de la sediul Vânzătorului.

21 DISPOZITII FINALE

Prin folosirea/vizitarea/vizualizarea etc. Site-ului și/sau al oricarui Conținut trimis de către Vânzătorul Utilizatorului/Clientului/ prin accesare și/sau expediere prin orice mijloc (electronic, telefonic etc.), Utilizatorul/Clientul/ se declara de acord cu și accepta prevederile acestui Document (“Termeni și Condiții Online”).

21.2. Dacă oricare dintre dispozițiile de mai sus va fi găsită nulă, nevalidă, nefunctionale, sau nelegala, indiferent de cauza, aceasta nu va afecta valabilitatea celorlalte prevederi ale Documentului.

21.3. Pentru mai multe detalii vă rugăm să apelați Serviciul Suport Clienti la numărul de telefon: +40737 634 644, sau prin e-mail pe adresa: [email protected], unde/de unde veți primi un răspuns în cel mai scurt timp. Programul de funcționare al serviciului de Suport Clienți este de Luni pana Vineri, în intervalul 9:00 -18:00, cu excepția zilelor de Sărbători Legale, asa cum sunt acestea stabilite de lege.